سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنما

 همکاران محترم لطفا جهت شرکت در  آزمون های الکترونیکی، بعد از ورود به سامانه فراگیر، "راهنمای تصویری شرکت در آزمون های مجازی" را  از بخش کتابخانه الکترونیک، دانلود و ملاحظه نمایید.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )